Plan był inny!

Witajcie, Czy macie tak: że obiecujecie sobie coś i nie udaje się tego zrealizować? Po obronie tytułu magistra obiecałyśmy sobie, że teraz odpoczniemy i nie będziemy nic robić. Będziemy się nudzić i żyć codziennością. A dni będą się ciągły dzień za dniem, godzina za godziną…. I nie będziemy na pewno nic nowego robić… Tak. Taki […]